Twee jaar na corona

Ruim twee jaar na de uitbraak van de coronapandemie is de koorwereld voor het eerst ‘maatregelvrij’. Na alle lockdowns en zelfs een zangverbod voelt het hier en daar misschien nog wat onwerkelijk dat we weer frank en vrij kunnen zingen. We hopen dat de koorwereld zich na alle perikelen en discussies weer kan oprichten. Dat de harmonie weer terugkeert, letterlijk en figuurlijk. En vooral ook: het plezier in zingen.

Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat corona niet weg is. Ook onder koorzangers zijn mensen met een kwetsbare gezondheid. Daarom blijft het belangrijk om de basisregels te hanteren en goed te letten op de hygiëne en de ventilatie in de repetitieruimte. En respecteer en gun elkaar de gezondheidskeuzes die ieder voor zichzelf maakt.

Koornetwerk Nederland is blij dat het een bijdrage kreeg vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie om daarmee coronaondersteuners in te schakelen om ons vrijwillige bestuur te ontlasten. Sinds november 2020 zijn Erica Tervelde en Jan van Deursen tijdelijk aan de slag om deze coronaondersteuning vorm te geven. Gelukkig kunnen ze dat in ieder geval nog blijven doen tot 1 juli 2022. Intussen legt de nadruk op koorherstel. Daarbij krijgt Koornetwerk Nederland ook hulp van Froukelien IJntema die ons Herstel- en Toekomstplan samenstelt en op de rails gaat zetten.

Koornetwerk Nederland blijft zich sterk voor dat herstel inzetten zodat we straks weer een krachtige sector kunnen vormen in cultuurparticipatie. Dit doen we uiteraard samen met de lid- en netwerkorganisaties. Is jouw koor of korenorganisatie trouwens al aangesloten?

Voor vragen over samen zingen in het coronatijdperk zijn Erica Tervelde en Jan van Deursen per e-mail bereikbaar op corona@koornetwerk.nl.

Bron: Koornetwerk Nederland