Jubilarissen Eibergs Mannenkoor

Jubilarissen Eibergs Mannenkoor

Donderdag 28 oktober vond bij zalencentrum de Huve de Algemene Ledenvergadering 2021 plaats van het Eibergs Mannenkoor. Naast alle reguliere agendapunten stond ook de huldiging van de jubilarissen op de agenda.

Het toeval wilde dat er aandacht geschonken kon worden aan het zilveren lidmaatschapsjubileum van 4 medezangers, afkomstig uit de 4 respectievelijke stemgroepen binnen een mannenkoor. De bas Leo Severt, de 1e tenor Tonni Wormgoor, de 2e tenor Henk Kuipers en de op deze avond niet aanwezig bariton Jan Hartman. Deze werd thuis verrast door een bestuur delegatie.

De aanwezige jubilarissen met partner, werden toegesproken door voorzitter Patrick Hettinga, Na warme woorden van dank en waardering voor de getoonde inzet in de achterliggende jaren, werden de zilveren insignes van het KNZV opgespeld en de bijbehorende oorkondes overhandig De partners ontvingen een mooi boeket. Op de foto zien we van links naar rechts Henk Kuipers, Tonni Wormgoor en Leo Severt.

Verder was er tijdens de vergadering sprake van een algeheel gevoel van blijdschap dat er weer gezamenlijk kon worden gezongen.

Het Eibergs Mannenkoor verzorgt op zondagmiddag 19 december een kerstconcert in de Oude Matheus vanaf 16.30.

Comments are closed.