Het Eibergs Mannenkoor

Het Eibergs mannenkoor bestaat uit 37 leden. De repetities worden op de donderdagavond in het zalencentrum De Huve te Eibergen gehouden.

De repetities beginnen om 20.00 uur en eindigen om 22.00 uur met een onderbreking van ca 15 minuten voor een pauze.